Αναστασιάδου Δημητρά, Author at Τούφας Κωνσταντίνος