Αρθρωτικές Διαταραχές - Τούφας Κωνσταντίνος

Συμφώνα με το  ICD-10 η διαταραχή της άρθρωσης ορίζεται ως μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την όποια το παιδί κάνει χρήση των φθόγγων σε επίπεδο κατώτερο από εκείνο που αντιστοιχεί στη νοητική του ηλικία, αλλά με φυσιολογικό επίπεδο γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το παιδί διαλέγει το σωστό φθόγγο αλλά το προφέρει λανθασμένα λόγω δυσλειτουργίας ή ανεπάρκειας του μηχανισμού παράγωγης ομιλίας, με αποτέλεσμα η παράγωγη του να αποκλίνει από το φυσιολογικό.

 

Το  παιδί που εμφανίζει διαταραχή άρθρωσης, παρουσιάζει δυσκολία στην παράγωγη και σύνθεση των φωνημάτων σε λέξεις.

Τα σημεία εκδήλωσης της διαταραχής της άρθρωσης είναι τα ακόλουθα:

  • Παράλειψη,(π.χ./kota/ota/)
  • Αντικατάσταση,(π.χ./kota/tota/)
  • Επένθεση,(π.χ./trombeta/torombeta/
  • Αλλοίωση