Βαρηκοΐα - κώφωση - Τούφας Κωνσταντίνος

Η ακοή είναι μια από τις αισθήσεις του ανθρώπου που παίζουν πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη της ομιλίας. Ένα παιδί με μειωμένα ηχητικά ερεθίσματα ή ένα παιδί χωρίς καθόλου ηχητικά ερεθίσματα, θα έχει δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου ή θα στερηθεί τη δυνατότητα ομιλίας αντίστοιχα.

Κώφωση είναι η ολική απώλεια ακοής ενώ βαρηκοΐα είναι η μειωμένη ακουστική ικανότητα ενός ανθρώπου να αντιληφθεί τα ακουστικά ερεθίσματα. Η βαρηκοΐα διακρίνεται σε 3 τύπους: αγωγιμότητας, νευροαισθητήρια και μικτή.

Τα αίτια της βαρηκοΐας μπορεί να είναι προγεννητικά, περιγεννητικά ή επίκτητα. Κατά πόσο μια βαρηκοΐα θα επηρεάσει την ομιλία ενός παιδιού, έχει να κάνει με το βαθμό της υπολειμματικής ακοής και την ηλικία της έναρξης της βαρηκοΐας .

 • Δεν ανταποκρίνεται κατάλληλα στους ήχους του περιβάλλοντος, γυρίζοντας το κεφάλι προς την πηγή του ήχου ή τρομάζοντας από κάποιο θόρυβο, μέχρι την ηλικία των 7 μηνών
 • Δεν ηρεμεί με την οικεία φωνή.
 • Δεν δίνει σημασία στα παιχνίδια με ήχους ή τραγούδια.
 • Δεν εκτελεί εντολές ή δεν προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις, μέχρι την ηλικία των 12 μηνών.
 • Δεν χρησιμοποιεί κατάλληλα τη φωνή του.
 • Δεν επικοινωνεί με άλλα παιδιά της ηλικίας του.
 • Είναι ανυπόμονο στο σπίτι ή στο σχολείο.
 • Ζητάει συχνά να επαναλάβει ο συνομιλητής αυτό που είπε.
 • Δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από άλλους ανθρώπους.
 • Παρακολουθεί έντονα το πρόσωπο του συνομιλητή.
 • Χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό χειρονομίες για να εκφραστεί.
 • Έχει περάσει συχνές ωτίτιδες.

Η βαρηκοΐα και η κώφωση μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε όλη την ψυχική και συναισθηματική εξέλιξη ενός ατόμου. Για το λόγο αυτό, η πρώιμη ανίχνευση της βαρηκοΐας και έγκαιρη παρέμβασή της είναι ουσιώδης για να μπορέσει το άτομο να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις επικοινωνιακές και μαθησιακές του δεξιότητες. Επομένως, ο έλεγχος της ακοής κατά τη γέννηση του παιδιού και κατά τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του, είναι απαραίτητος.