Επιλεκτική Αλαλία - Τούφας Κωνσταντίνος

Η περιορισμένη χρήση του λόγου μπορεί να είναι και σημάδι επιλεκτικής αλαλίας, μιας διαταραχής άγχους που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λόγου σε ένα ή περισσότερα περιβάλλοντα. Η επιλεκτική αλαλία ίσως αναπτυχτεί σε παιδιά με Φωνολογική Διατρέχει, γιατί ντρέπονται, αλλά τα περισσότερα παιδιά με επιλεκτική αλαλία επιδεικνύουν φυσιολογική ομιλία σε οικεία περιβάλλοντα, π.χ. όπως το σπίτι τους.