Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - Τούφας Κωνσταντίνος

Οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από σημαντικές αποκλίσεις από φυσιολογικό ή από τα αποδεκτά πρότυπα λόγου, που τραβούν την προσοχή και επηρεάζουν αρνητικά  την επικοινωνία του ομιλητή ή του ακροατή. Διακρίνονται σε:

  • Γλωσσική διαταραχή αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου
  • Γλωσσική διαταραχή εκφραστικού τύπου
  • Εξαιτίας της εκφραστικής δυσκολίας τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν εκνευρισμό, δυσκολίες  στις σχέσεις με συνομηλίκους, απορύθμιση της συμπεριφοράς, υπερδραστηριότητα \ απροσεξία.
  • Οι παραπάνω συμπεριφορές επηρεάζουν τη γνωστική ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.
  • Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας μπορεί να επηρεάσουν τη μαθησιακή απόδοση του παιδιού.