Παιδί και Χαρισματικότητα

Ο όρος “Χαρισματικότητα” είναι πολυδιάστατος και δύσκολα μπορεί να δεχθεί μία μόνο σημασία. Πρόκειται για μια εγγενή και όχι επίκτητη ικανότητα, που αποδίδεται, συνήθως, σε άτομα με εξαιρετικές προδιαγραφές σε πολυάριθμους τομείς. Η ειδοποιός, όμως, διαφορά που ξεχωρίζει τα χαρισματικά παιδιά από την πλειοψηφία των συνομηλίκων τους, είναι οι ασύγχρονες γνωστικές και συναισθηματικές τους ανάγκες.

Επομένως, η όποια αναφορά γίνεται στα χαρισματικά παιδιά, αποσκοπεί, κυρίως, στην αποκάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζουν στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο και όχι στην διαφοροποίησή τους από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Βέβαια, η αναγνώριση των χαρισματικών παιδιών δεν είναι μια απλή και μονοσήμαντη διαδικασία, αλλά ενέχει πολλές εκφάνσεις.

Γενικότερα, τα χαρισματικά παιδιά διαθέτουν υψηλή αντιληπτική ικανότητα, δυνατότητα για υψηλές επιδόσεις σε μια πληθώρα αντικειμένων, εσωτερικό σημείο προσδιορισμού και ισχυρά κίνητρα. Κατά κύριο λόγο, παρουσιάζουν συναισθηματική σταθερότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, βιώνουν σε μεγάλο βαθμό την αποξένωση και το αίσθημα ότι ο περίγυρός τους αδυνατεί να τους κατανοήσει, λόγω της απόκλισής τους από τον μέσο όρο. Ταυτόχρονα, βρίσκονται διαρκώς σε προσπάθεια να ισορροπήσουν τις εξεζητημένες ανησυχίες τους, με τις συναισθηματικές τους ανάγκες.

Στοιχεία που βοηθούν στην αναγνώριση αυτών των παιδιών, αποτελούν: η περιέργεια να επεξεργαστούν τον περίγυρό τους, το ανεπτυγμένο λεξιλόγιο, το υψηλό αίσθημα δικαίου, η ευαισθησία στις έννοιες του καλού και του κακού, η ωριμότητα και το χιούμορ. Φυσικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί να διαθέτει το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών, για να θεωρηθεί χαρισματικό.

Συνοψίζοντας, παρά την κοινή γνώμη, τα χαρισματικά παιδιά δεν είναι απαραίτητα καλοί μαθητές και δεν επιδεικνύουν πάντα ενδιαφέρον για τα μαθήματα του σχολείου, ειδικά όταν εκείνα διδάσκονται με στείρο τρόπο. Το γεγονός ότι έχουν υψηλές δυνατότητες, δε σημαίνει ότι θα τις εκφράσουν σε αριστεία. Αντιθέτως, ενδέχεται να παρουσιάζουν ακόμα και χαμηλή επίδοση στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και διάσπαση προσοχής.

Ενημερωθείτε σήμερα!

Όσο πιο νωρίς ανιχνευθεί µια δυσκολία τόσο πιο εύκολη και αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της.

Συμπληρώστε το ιστορικό.

Κλείστε ραντεβού

Share

Συντάκτης

Σοφία Μπιτέρνα

Ψυχολόγος

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”