Λογοπαθολογικό Ιστορικό Παιδιού - Τούφας Κωνσταντίνος