Με ποιο τρόπο καλλιεργούνται τα κίνητρα μάθησης στα παιδιά;

Ως κίνητρο, ορίζεται η εσωτερική δύναμη (συνειδητή ή ασυνείδητη) που ωθεί ένα άτομο να διεκπεραιώσει μια δραστηριότητα, να αντιδράσει στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα, να ενδιαφερθεί για ό,τι συμβαίνει γύρω του και να ενεργήσει κατάλληλα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι του.

Συγκεκριμένα, εντοπίζονται τα ακόλουθα τρία είδη κινήτρων:

1) Τα Εξωτερικά κίνητρα: Επέρχονται μέσα από τις διαδικασίες μάθησης και αλληλεπίδρασης των ατόμων, που με την σειρά τους χρησιμοποιούν την αμοιβή, την επιδοκιμασία και την επιβράβευση, ώστε να δραστηριοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν το παιδί για να πετύχει ένα στόχο.

2) Τα Εσωτερικά κίνητρα: Πηγάζουν από την εγγενή φύση του ατόμου και περιλαμβάνουν τις ιδέες – γνώσεις του, τις αξίες, την ανιδιοτελή περιέργειά του για την ανακάλυψη του περιβάλλοντος και την εσωτερική ικανοποίηση που ο ίδιος βιώνει.

3) Τα κίνητρα Μάθησης: Ανήκουν στα εσωτερικά κίνητρα και καταφαίνονται σε περίπτωση που ένα παιδί ενδιαφέρεται πολύ για την μαθησιακή του πορεία, επειδή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διεκπεραιώνει τις σχολικές του εργασίες.

Ωστόσο, στη σημερινή εποχή, αρκετά παιδιά εμφανίζουν χαμηλά κίνητρα μάθησης, πιθανότατα λόγω του ότι διαχειρίζονται αρκετά από τα ζητήματα της καθημερινότητάς τους με αδιαφορία, εναντίωση ή αναβλητικότητα. Στο φαινόμενο αυτό, ενδεχομένως συμβάλλει η υπερπροστατευτικότητα των γονέων, η έλλειψη αυτονομίας και λήψης πρωτοβουλιών από μέρους του παιδιού, καθώς και η απουσία επιβράβευσης ή υπερβολική παροχή της.

Προκειμένου, λοιπόν, να ανατραπεί η παρούσα συνθήκη, θεωρείται ωφέλιμο να πραγματοποιηθούν ορισμένες από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Είναι σημαντικό οι γονείς να δείχνουν πόσο πιστεύουν στις ικανότητες του παιδιού τους, ώστε να του καλλιεργήσουν θετικά συναισθήματα και να του ενισχύσουν την  αυτοπεποίθηση και την περαιτέρω εμπλοκή του στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Η αναφορά στις μικρές επιτυχίες του παιδιού και, κυρίως, στην προσπάθεια που καταβάλλει, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή του. Μάλιστα, ο έπαινος και η επιβράβευση για την προσπάθειά του, χωρίς την υποτίμηση των μικρών βημάτων, αποτελεί κινητήρια δύναμη.
  • Η αξιοποίηση των ενδιαφερόντων του παιδιού κατά την μάθηση (πχ. μουσική, παιχνίδι, άθληση, κ.ά.), καθιστά την μελέτη μια περισσότερο ενδιαφέρουσα διαδικασία.
  • Η έμφαση στα οφέλη της μάθησης για την μετέπειτα ζωή του ατόμου και η παροχή ενός επιθυμητού προτύπου προς μίμηση, βοηθούν επίσης στην καλλιέργεια των κινήτρων μάθησης.
  • Η αξιοποίηση εναλλακτικών και βιωματικών τρόπων μάθησης, σε συνδυασμό με την δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταποκρινόμενου στις ανάγκες του κάθε μαθητή, συμβάλλουν σημαντικά στην αποτελεσματική μάθηση.
  • Η ενεργός συμμετοχή του παιδιού στην θέσπιση μικρών και πραγματοποιήσιμων στόχων, σε συνδυασμό με την λήψη αποφάσεων, διευκολύνουν την αυτονομία του κατά την μελέτη.
  • Η εστίαση στις εξελισσόμενες ικανότητες του παιδιού (εσωτερική απόδοση), σε συνδυασμό με την αποφυγή σύγκρισης με άλλα παιδιά ή ακόμα και αδέρφια, περιορίζουν την δημιουργία αισθημάτων μειονεξίας.
  • Η χρήση υλικής ανταμοιβής ως επιβράβευση (απόκτηση παιχνιδιού, αγαπημένη δραστηριότητα, βόλτα, κ.ά.) επίσης δύναται να αξιοποιηθεί, αρκεί, όμως, πρώτα να έχει συμφωνηθεί με κάποιο γονέα και να τηρηθεί ένα συγκεκριμένο όριο.

Ολοκληρώνοντας, η καλλιέργεια κινήτρων στα παιδιά επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα, όταν οι γονείς τα ωθούν προς μια επιθυμητή κατεύθυνση. Μ’ αυτόν τον τρόπο, εκείνα δοκιμάζουν τις ικανότητές τους, πιστεύουν στις δυνάμεις και τον εαυτό τους και εστιάζουν στους μικρούς καθημερινούς στόχους που κατακτούν κάθε φορά και όχι στις πιθανές επερχόμενες αποτυχίες.

Ενημερωθείτε σήμερα!

Όσο πιο νωρίς ανιχνευθεί µια δυσκολία τόσο πιο εύκολη και αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της.

Συμπληρώστε το ιστορικό.

Κλείστε ραντεβού

Share

Συντάκτης

Σοφία Μπιτέρνα

Ψυχολόγος

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”