Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας

Η Διαταραχή Ακουστικής Επεξεργασίας (ΔΑΕ) είναι μια νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τον τρόπο, με τον οποίο το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα ενός ατόμου επεξεργάζεται, αποθηκεύει και αναπαράγει τα ακουστικά ερεθίσματα. Κατ΄ επέκταση επηρεάζεται η ικανότητά του να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να αντιδράσει σε ήχους και άλλα ακουστικά ερεθίσματα του περιβάλλοντός του.

Η ΔΑΕ μπορεί να εμφανιστεί σε διάφορες μορφές και να επηρεάσει διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως είναι η μνήμη, η προσοχή και η γλώσσα. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η ΔΑΕ είναι μια ακουστική δυσκολία, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης γνωστικής, γλωσσικής ή άλλης διαταραχής. Για παράδειγμα, στα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), μπορεί να συναντήσουμε και δυσκολίες στην κατανόηση και την μνήμη ακουστικών πληροφοριών.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η αιτία που προκαλεί τη ΔΑΕ σε ένα παιδί, ώστε να είναι και πιο αποτελεσματική η διαχείριση. Μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, προβλήματα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή/και της γέννας, τραυματισμό στο κεφάλι, αλλεργίες, και άλλες αιτίες. Οι λογοθεραπευτές και οι νευρολόγοι είναι αυτοί που θα διαγνώσουν και θα επιβεβαιώσουν τη ΔΑΕ, μέσα από την αξιολόγηση της ακοής.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της ΔΑΕ είναι τα εξης:

1. Τα άτομα με ΔΑΕ μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κατανόηση του λόγου, είτε σε επίπεδο λέξεων, είτε σε επίπεδο προτάσεων, ειδικά όταν ο ήχος δεν είναι καθαρός.

2. Μπορεί να μην είναι εύκολο για τα άτομα με ΔΑΕ να αναγνωρίσουν κάποιον γνωστό από τη φωνή του, ειδικά όταν υπάρχει φασαρία και ο ήχος είναι θολός.

3. Οι άνθρωποι με ΔΑΕ ίσως δυσκολεύονται να αντιληφθούν τα συναισθήματα μέσω του λόγου κι αυτό διότι τους είναι δύσκολο να εντοπίσουν τη διακύμανση της έντασης της φωνής που ακούν, καθώς και τα υπόλοιπα προσωδιακά στοιχεία της γλώσσας.

4. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι με ΔΑΕ, είναι πιθανό να έχουν υπερευαισθησία στον ήχο, με αποτέλεσμα να νιώθουν δυσάρεστα και να αντιδρούν έντονα σε ορισμένους ήχους, με τους οποίους άλλοι δεν ενοχλούνται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, η ΔΑΕ είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και να προκαλέσει δυσκολίες στην επικοινωνία, την εκπαίδευση και την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Οι άνθρωποι με ΔΑΕ χρειάζονται προσαρμογές στον τρόπο που λαμβάνουν πληροφορίες και επικοινωνούν. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί και να διαγνωστεί η ΔΑΕ, καθώς η παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και εξατομικευμένης θεραπείας και της εφαρμογής στρατηγικών διαχείρισης του στρες, θα βοηθήσει στην εξέλιξη της ακουστικής επεξεργασίας και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ατόμου.

Ενημερωθείτε σήμερα!

Όσο πιο νωρίς ανιχνευθεί µια δυσκολία τόσο πιο εύκολη και αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της.

Συμπληρώστε το ιστορικό.

Κλείστε ραντεβού

Share

Συντάκτης

Τούφας Κωνσταντίνος

MSc Λογοθεραπευτής S.I.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”