Συντάκτης: Αθηνά Τσιάτσιου

Η αξία της αδρής κινητικότητας στην ανάπτυξη του παιδιού

Η αδρή κινητικότητα περιλαμβάνει τις δεξιότητες εκείνες, που απαιτούν την κίνηση ολόκληρου του σώματος και αφορούν τις μεγάλες μυϊκές ομάδες, που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση των καθημερινών λειτουργιών. Αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στο παιδί να υλοποιεί δραστηριότητες, όπως είναι το τρέξιμο, η βάδιση, τα πηδηματάκια, το παιχνίδι στην παιδική χαρά και τα αθλητικά παιχνίδια. Ακόμη, είναι απαραίτητες για την αυτοεξυπηρέτηση, όπως αποτελούν οι διαδικασίες της ένδυσης, της απόδυσης και του μπάνιου. Επιπρόσθετα, οι δεξιότητες αδρής κινητικότητας συμβάλλουν στην μυϊκή αντοχή του παιδιού μπροστά σε μια …
Διαβάστε Περισσότερα

Ιδιοδεκτικό σύστημα: Τι είναι; Ποιες είναι οι λειτουργίες του και σχετικές δραστηριότητες για την ενίσχυσή του.

Σύμφωνα με έρευνες της νευροεπιστημόνου και εργοθεραπεύτριας Dr. Ayres, πέρα από τα βασικά αισθητηριακά συστήματα (αφή, όσφρηση, όραση, ακοή και γεύση), αποδείχθηκε ότι δύο επιπλέον (το αιθουσαίο κα το ιδιοδεκτικό) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επεξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων και στην προσαρμογή και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, το ιδιοδεκτικό σύστημα έχει υποδοχείς, κυρίως, σε μύες, συνδέσμους και αρθρώσεις σε όλο το σώμα και: Η αίσθηση της κίνησης μέσω του ιδιοδεκτικού συστήματος είναι γνωστή και ως κιναισθησία. Πολλά παιδιά μαθαίνουν κιναισθητικά, χρησιμοποιώντας την κίνηση βοηθητικά. Ακόμη, η ικανότητα ελέγχου του …
Διαβάστε Περισσότερα

Γιατί είναι απαραίτητη η δέσμευση στη θεραπευτική διαδικασία;

Κατά την ένταξη ενός παιδιού στη θεραπευτική διαδικασία, καταλυτικό παράγοντα διαδραματίζει η θεραπευτική σχέση, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της θεραπείας. Τα στοιχεία που την απαρτίζουν και την καθορίζουν διαφέρουν από παιδί σε παιδί. Μέσα από την εβδομαδιαία τριβή θεραπευτή και παιδιού, αναπτύσσεται μια σχέση γνησιότητας, συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το παιδί θα δεθεί με το θεραπευτή και θα υπάρξει μια θεραπευτική συμμαχία, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση και την εξέλιξη, βασιζόμενοι πάντα στο παιχνίδι. Οι θεραπείες γίνονται μέσα από τα ενδιαφέροντα του παιδιού, προκειμένου να περνάει …
Διαβάστε Περισσότερα

Οπτικοκινητικός Συντονισμός: Τι είναι και δραστηριότητες που τον ενισχύουν

Ο οπτικοκινητικός συντονισμός αναπτύσσεται ήδη από τους πρώτες μήνες της ζωής ενός παιδιού. Είναι μια σύνθετη διανοητική ικανότητα επεξεργασίας  πληροφοριών, οι οποίες λαμβάνονται από το οπτικό σύστημα, με στόχο να συντονίσουν και να κατευθύνουν κατάλληλα το σώμα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας με ακρίβεια. Η δεξιότητα αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού, καθώς συναντάται σε δραστηριότητες, τόσο λεπτής, όσο και αδρής κινητικότητας, που πραγματοποιούνται μέσα στην ημέρα του παιδιού. Δυσκολίες στον οπτικοκινητικό συντονισμό επηρεάζουν σημαντικά το παιδί στην λανθασμένη αντίληψη του σώματός του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται …
Διαβάστε Περισσότερα

Πρώιμη παρέμβαση: Τι είναι και ποια είναι τα οφέλη της.

Πρώιμη ονομάζεται η παρέμβαση που απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ή νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Πριν την έναρξη αυτής, χρειάζεται, πρωτίστως, η αξιολόγηση των δυνατοτήτων, αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί, προκειμένου να επιλεχθεί ο κατάλληλος και εξατομικευμένος τρόπος παρέμβασης, με βάση τις ανάγκες του. Κατά την διάρκεια της παρέμβασης, είναι απαραίτητη η συνεργασία από μια διεπιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από διάφορες ειδικότητες, όπως φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, λογοθεραπευτή, ψυχολόγο και ειδικό γυμναστή. Ακόμη, απαραίτητη είναι και η εμπλοκή της οικογένειας και, γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει …
Διαβάστε Περισσότερα

Αισθητηριακή Δίαιτα: Τί είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί

Η αισθητηριακή δίαιτα είναι ένας όρος που τον επινόησε η Patricia Wilbarger και, αρχικά, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τη θεραπεία της αισθητηριακής αμυντικότητας [αισθητηριακή αμυντικότητα είναι η αντίδραση του ατόμου σε ακίνδυνα ερεθίσματα που, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν είναι επώδυνα, π.χ. το κατέβασμα μιας σκάλας]. Πλέον, αναφέρεται στην στρατηγική χρήση των αισθητηριακών δραστηριοτήτων που χρειάζεται το κάθε άτομο, ώστε να προσλάβει πληροφορίες, ανάλογα με το αισθητηριακό του προφίλ. Με τον όρο αισθητηριακό προφίλ, εννοούμε τον τρόπο, με τον οποίο ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου καταγράφει, οργανώνει και ενσωματώνει τα ερεθίσματα …
Διαβάστε Περισσότερα

Προμαθηματικές έννοιες: Ποιες είναι και ποια η χρησιμότητά τους.

Με τον όρο προμαθηματικές έννοιες, αναφερόμαστε σε μια πληθώρα εννοιών που τα παιδιά αποκτούν διαδοχικά, περίπου στην ηλικία των 24 μηνών. Οι έννοιες αυτές είναι οι εξής: Του μεγέθους: μεγάλο – μικρό, παχύ – λεπτό, ψηλό – κοντό, βαρύ – ελαφρύ Του χώρου: πάνω – κάτω, μπροστά – πίσω, κοντά – μακριά, μέσα – έξω, ανάμεσα, δίπλα, δεξιά – αριστερά Του χρόνου: ημέρες, μήνες, εποχές, ώρα Των ποσοτήτων: πολλά – λίγα, άδειο – γεμάτο Της λογικής: αντιστοίχιση, ταξινόμηση αντικειμένων, ομοιότητες – διαφορές Των σχημάτων Των αριθμών Των χρωμάτων Μπορούμε να …
Διαβάστε Περισσότερα

Δραστηριότητες για την ενίσχυση του αμφίπλευρου συντονισμού

Ο αμφίπλευρος συντονισμός είναι η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί και τις δύο πλευρές του σώματός του συγχρόνως, με ένα συντονισμένο και οργανωμένο τρόπο. Η αποτελεσματική αμφίπλευρη ολοκλήρωση αποτελεί ένδειξη ότι και οι δύο πλευρές του εγκεφάλου επικοινωνούν αποτελεσματικά και μοιράζονται πληροφορίες. Υπάρχουν τρία είδη αμφίπλευρου συντονισμού: Ο συμμετρικός αμφίπλευρος συντονισμός, ο οποίος αναφέρεται στην ταυτόχρονη χρήση και των δύο πλευρών του σώματος, κάνοντας την ίδια ενέργεια, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά την πραγματοποίηση των jumping hacks. Ο ασύμμετρος αμφίπλευρος συντονισμός, που αναφέρεται στη χρήση και των δύο πλευρών του …
Διαβάστε Περισσότερα

Η εδραίωση της πλευρίωσης

Η πλευρίωση, η οποία ονομάζεται ενεργητική, είναι η κυριαρχία της μιας πλευράς, έναντι της άλλης. Χάρη σε αυτήν πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις των λεπτών και των αδρών κινήσεων, όπως είναι το γράψιμο, η ζωγραφική, η σίτιση και το πέταγμα της μπάλας. Ακόμη, είναι η ικανότητα να χρησιμοποιείται η προτιμώμενη πλευρά του σώματος, προκειμένου να επιτευχθούν δραστηριότητες που απαιτούν υψηλού επιπέδου δεξιότητες. Εξαιτίας της ικανότητας αυτής, ο άνθρωπος μπορεί και προσανατολίζεται στο χώρο, έχοντας καλή εικόνα και γνώση για το σώμα του και μπορεί να χωρίσει το χώρο σε μπροστά- πίσω, δεξιά- …
Διαβάστε Περισσότερα

Τα οφέλη των εξωσχολικών δραστηριοτήτων

Οι εξωσχολικές δραστηριότητες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των παιδιών, καθώς η σημασία του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι αυτές που συντροφεύουν το παιδί στον ελεύθερο του χρόνο, αυτές που συμβάλλουν στην απόκτηση νέων ενδιαφερόντων, στη διεύρυνση των ταλέντων του και στην ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή της δραστηριότητας να γίνει με γνώμονα τις αξίες και τα ενδιαφέροντα του παιδιού, προκειμένου να έχει νόημα και για το ίδιο. Τα παιδιά μέσα από τη δραστηριότητα που θα επιλέξουν, κοινωνικοποιούνται, γίνονται μέλη μιας ομάδας, μαθαίνουν να συνυπάρχουν και …
Διαβάστε Περισσότερα
Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”