Όλοι μπορούν να εκπαιδευτούν στη χρήση τουαλέτας - Τούφας Κωνσταντίνος