Πότε το παιδί μου χρειάζεται μαθησιακή αξιολόγηση; - Τούφας Κωνσταντίνος

Πότε το παιδί μου χρειάζεται μαθησιακή αξιολόγηση;

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΤΑΝ:

Στην Α’ Δημοτικού:

 • Αποτυγχάνει να κατανοήσει ή/και να διακρίνει τα χρώματα, τα σχήματα, τα μεγέθη, τις ποσότητες, τις αντίθετες έννοιες, τους αριθμούς ως το 5, τον χρονικό και χωρικό προσανατολισμό και να κατηγοριοποιεί ή να ταξινομεί.
 • Έχει χαμηλή φωνολογική ενημερότητα και δυσκολεύεται στην ακουστική διάκριση φωνημάτων ή συλλαβών (δεν μπορεί να βρει από ποια φωνή αρχίζει η κάθε λέξη).
 • Ζωγραφίζει ανώριμες εικόνες και έχει χαμηλή ικανότητα ζωγραφικής μίμησης.
 • Οι εξωσχολικές δραστηριότητές του έχουν έχει μικρή ποικιλία.
 • το παιχνίδι του είναι μονότονο και δυσκολεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία στο παιχνίδι,
 • Δείχνει μειωμένο ενδιαφέρον να εξερευνήσει το περιβάλλον.
 • Δυσκολεύεται να εκφράσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.
 • Αποφεύγει ή δυσκολεύεται να εμπλακεί σε μαθησιακές δραστηριότητες, όπως παζλ, αφιερώνει λίγο χρόνο συγκέντρωσης στις δραστηριότητες αυτές, διασπάται πολύ εύκολα η προσοχή του από ακουστικά ή οπτικά ερεθίσματα και δυσκολεύεται να επανέλθει στην δραστηριότητά του.
 • Είναι δύσκολη η συνεργασία του με τα άλλα παιδιά σε ομαδικές δραστηριότητες, είτε λόγω αδυναμίας έκφρασης του λόγου, είτε λόγω αδυναμίας της επικοινωνιακής πρόθεσης.
 • Δε συγκρατεί εύκολα νέες πληροφορίες ή χρειάζεται πολλές επαναλήψεις για να μάθει κάτι, εξαιτίας δυσκολιών στην οπτική ή ακουστική μνήμη (δυσκολία να απομνημονεύσει τα ποιήματα του σχολείου).
 • Δυσκολία στη διήγηση ενός γεγονότος της καθημερινότητάς του ή μιας ιστορίας που άκουσε.
 • Δυσκολεύεται να εμπλακεί σε μια συζήτηση, να θέσει θέματα ενδιαφέροντος

Μετά τη Β’ Δημοτικού:

 • Μειονεκτεί σε βασικές μαθησιακές έννοιες, τις οποίες έχει διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις.
 • Δυσκολεύεται στην αποστήθιση κειμένων.
 • Δεν καταφέρνει να κατανοήσει το κείμενο που διάβασε και δυσκολεύεται στην απάντηση ερωτήσεων ενός κειμένου που διάβασε ή άκουσε.
 • Έχει δυσκολία στην οργάνωση μελέτης στο σπίτι και χρειάζεται βοήθεια στην διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων.
 • Δυσκολεύεται στις χρονικές έννοιες (χθες, σήμερα, αύριο, μέρες της εβδομάδας, μήνες, εποχές).
 • Κάνει ορθογραφικά λάθη σε γνωστές λέξεις και δυσκολεύεται στο μηχανισμό της αυτοδιόρθωσης.
 • Ενώ γνωρίζει τους γραμματικούς κανόνες, δυσκολεύεται στην εφαρμογή τους.
 • δυσκολεύεται να διακρίνει τα μέρη του λόγου (ρήμα, ουσιαστικό, επίθετο)-
 • Κατά την γραφή ή/και την ανάγνωση παραλείπει, προσθέτει, αντιμεταθέτει συστηματικά γράμματα και συλλαβές στις λέξεις.
 • Παραλείπει τα σημεία στίξης.
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες της σχολικής του βαθμίδας
 • Η μεταφορά του προφορικού λόγου στον γραπτό είναι μια δύσκολη διαδικασία για το παιδί.

About Author

Αμαλία Παπαδοπούλου

Λογοθεραπεύτρια