Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή - Τούφας Κωνσταντίνος

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Ο όρος Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή έχει αντικαταστήσει άλλους όρους με συνηθέστερο αυτόν της Ειδικής Γλωσσικής Διαταραχής (SLI)

H ΑΓΔ αποτελεί μία δυσκολία  κατανόησης και έκφρασης του λόγου. Ξεκινά στην νηπιακή ηλικία, επηρεάζει τη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία και  συνοδεύει το άτομο ως και την ενήλικη ζωή του, επιδρώντας στην κοινωνική,  συναισθηματική  και  επαγγελματική πορεία του. Η ΑΓΔ δεν είναι μία ιδιαίτερα ορατή δυσκολία, είναι όμως αρκετά συχνή, καθώς 2 περίπου παιδιά σε κάθε σχολική τάξη εμφανίζουν τα συμπτώματα. Συχνά, συνυπάρχει με άλλες  δυσκολίες όπως την  ΔΕΠΥ, την  Δυσλεξία και τα υψηλά επίπεδα άγχους.

Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη παρέμβαση από λογοθεραπευτές συμβάλλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της ΑΓΔ.

Η 14η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή.

Ενημερωθείτε σήμερα!

Όσο πιο νωρίς ανιχνευθεί µια δυσκολία τόσο πιο εύκολη και αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της.

Συμπληρώστε το ιστορικό.

Κλείστε ραντεβού

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.