Μια Διαφορετική Φιλία - Τούφας Κωνσταντίνος

Μια Διαφορετική Φιλία

Ο Αμβροσιάκης είναι ένα ξεχωριστό αηδόνι.
Γεννήθηκε χωρίς το σημαντικότερο χάρισμα για όλα τα πουλιά… τη φωνή!
Πώς θα καταφέρει να πορευτεί μ’ αυτό το διαφορετικό χαρακτηριστικό του;
Θα μπορέσει να λάμψει χωρίς το «πολυτιμότερό» του προσόν;
Θα μπορέσει να «ακουστεί» ακόμη και χωρίς φωνή;
Μια μοναδική ιστορία για την φιλία και για το πώς μπορείς να ξεχωρίσεις
μέσα από την διαφορετικότητά σου.
«Δεν χρειάζεσαι φωνή αν έχεις δυνατή ψυχή!»

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.