Η ομάδα μας μεγαλώνει, η ομάδα μας εξελίσσεται. - Τούφας Κωνσταντίνος

Η ομάδα μας μεγαλώνει, η ομάδα μας εξελίσσεται.

Ζητείται λογοθεραπεύτρια/της για συνεργασία με Κέντρο Ειδικών Θεραπειών, στη Νάουσα Ημαθίας. Το καθεστώς συνεργασίας και οι χρόνοι εργασίας θα διαμορφωθούν κατόπιν συζητήσεως.

Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο.

Επιθυμητά προσόντα: υπευθυνότητα, διάθεση για εργασία, όρεξη για μάθηση και εξέλιξη, καθώς και καλή επικοινωνιακή ικανότητα.

Θα συνυπολογιστούν θετικά επιπλέον επαγγελματικά και ακαδημαϊκά προσόντα.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2332026526

Αποστολή βιογραφικών: info@toyfas.gr

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.