Λογοπαθολογικό Ιστορικό Ενήλικα - Τούφας Κωνσταντίνος