Κλίμακα WISC-V

Η κλίμακα WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children Fifth Edition) είναι η πλέον συχνά χρησιµοποιούµενη, σε παγκόσµιο επίπεδο, κλίµακα νοητικής αξιολόγησης για παιδιά.
Συγγραφέας: David Wechsler
Έτος αγγλικής έκδοσης: 2016
Έτος ελληνικής έκδοσης: 2017
Που χορηγείται: Σε παιδιά ηλικίας από 6 έτη & 0 μήνες έως 16 έτη και 11 μήνες.
Τρόπος χορήγησης: Ατομικά
Διάρκεια χορήγησης: 60 λεπτά
Ποιοι το χορηγούν: Ψυχολόγοι µε άδεια άσκησης επαγγέλματος, με κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση.
Η Κλίµακα Νοημοσύνης για Παιδιά, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) χρησιµοποιείται σε όλα τα διαγνωστικά κέντρα της χώρας (π.χ. ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Γ.Ν., Μονάδες Ψυχικής Υγείας κ.λπ.) καθώς και από ιδιώτες ψυχολόγους, και κρίνεται απαραίτητη για τη διάγνωση, και τον σχεδιασµό εξατοµικευµένου προγράµµατος. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για παρεμβάσεις και αποφάσεις ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.
Από το 1997 έως και σήµερα η αξιολόγηση της νοηµοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα βασίζεται στην Τρίτη Έκδοση της Κλίµακας Νοηµοσύνης Wechsler για Παιδιά (WISC–III), ενώ αντίστοιχα στο εξωτερικό είχε αντικατασταθεί από την αναθεωρηµένη έκδοση WISC–IV ήδη από το 2003. Σήμερα στις ΗΠΑ και την Αγγλία κυκλοφορεί και χρησιµοποιείται η αναθεωρηµένη έκδοση WISC–V. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα και, µάλιστα, είναι από τις πρώτες χώρες που θα κυκλοφορήσει σταθµισµένη έκδοση του WISC-V.
Στα 20 χρόνια που µεσολάβησαν, έχουν συντελεστεί πολύ µεγάλες κοινωνικο-πολιτισµικές αλλαγές στη χώρα µας, αλλαγές που είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη σε µια κλίµακα που µετρά τη νοηµοσύνη. Η στάθµιση του WISC–V, σε αντιπροσωπευτικό δείγµα σε πανελλαδικό επίπεδο, δίνει µία σύγχρονη, αξιόπιστη και έγκυρη κλίµακα για τη µέτρηση της νοηµοσύνης των παιδιών στην Ελλάδα.
Οι βελτιώσεις-αναθεωρήσεις που ενσωματώνει η Πέµπτη έκδοση του WISC ενισχύουν περαιτέρω την ήδη σηµαντική συµβολή της κλίµακας στην ψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών. Σε αυτή προκύπτουν πέντε διαφορετικοί δείκτες νοημοσύνης πέραν του Γενικού Δείκτη (ο Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης, ο Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης, ο Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού, ο Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης και ο Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας) σε αντίθεση µε τους τρεις που ήταν διαθέσιµοι στο WISC–III.
Επομένως, οι διαθέσιµες πληροφορίες για τον σχολικό ή τον κλινικό ψυχολόγο, σχετικά µε τις δυνατότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί θα είναι περισσότερες και πιο συνεκτικές. Ακόμα, οι διαθέσιμοι βοηθητικοί και οι συμπληρωματικοί δείκτες που προκύπτουν από την επιμέρους επεξεργασία των βαθμολογιών του παιδιού σε κάθε υποδοκιμασία, ενισχύουν περισσότερο τα ευρήματα της ψυχολογικής εξέτασης συµβάλλοντας στην ακριβέστερη διάγνωση.

Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”