ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ – ΔΑΔΑ

Η ΔΑΔΑ είναι μια σύγχρονη δοκιμασία αναγνωστικής επίδοσης, σταθμισμένη στην Ελλάδα. Εστιάζει στη σφαιρική αξιολόγηση της ανάγνωσης, καλύπτοντας τις δεξιότητες της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, της ευχέρειας και της αναγνωστικής κατανόησης. Η βαθμολόγηση της ΔΑΔΑ επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό της σταθμισμένης βαθμολογίας ανά δεξιότητα (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, αναγνωστική κατανόηση) και του συνολικού σκορ αναγνωστικής επίδοσης.

Βασικός σκοπός της ανάπτυξης και της στάθμισης της Δοκιμασίας Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Ανάγνωσης είναι η έγκυρη και αξιόπιστη αξιολόγηση της αναγνωστικής επίδοσης στην ελληνική γλώσσα, μαθητών και µμαθητριών που φοιτούν σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η ΔΑΔΑ προτείνεται, επίσης, για την έγκαιρη ανίχνευση αναγνωστικών δυσκολιών πριν το τέλος της Α΄ τάξης του δημοτικού και για τη συνδρομή στη διάγνωση των Ειδικών Αναγνωστικών Δυσκολιών και ειδικότερα της δυσλεξίας. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την ποιοτική ανάλυση των αναγνωστικών λαθών και της αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Η χορήγηση της ΔΑΔΑ διαρκεί λιγότερο από μία ακαδημαϊκή ώρα, παρόλο που δεν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωσή της. Με την αξιοποίηση σημείων έναρξης και κανόνων διακοπής ελαχιστοποιείται η κόπωση και διασφαλίζεται η καλύτερη επίδοση των μαθητών και των μαθητριών.

Τούφας Κωνσταντίνος Κεντρο Ειδικών Θεραπειών
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter και θα σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα και τις ειδικές προσφορές μας.

Με την εγγραφή κερδίζετε δώρο τα e-book
“Τα όρια στα παιδιά είναι αναγκαία!”

20 + 1 Σημεία Εγρήγορσης!”

“Ο ύπνος των παιδιών”