Ερευνητές σε όλη την Ελλάδα αξιοποιούν το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ - Τούφας Κωνσταντίνος

Αναγνωρίζοντας το επιστημονικό υπόβαθρο στο οποίο βασίστηκε το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ, Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα προμηθεύονται το ψυχομετρικό εργαλείο ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για ερευνητική χρήση.

Η έκδοση του ΛΟΓΟΜΕΤΡΟΥ για ερευνητική χρήση υποστηρίζει την έρευνα σε θέματα γλωσσικών δεξιοτήτων διευκολύνοντας την ανίχνευση γλωσσικών δυσκολιών σε παιδιά 4 έως 7 ετών μέσω του αυτοματοποιημένου τρόπου χορήγησης και εξαγωγής δεδομένων σε μορφή επεξεργάσιμη από τον ερευνητή.

Ανάμεσα στα Πανεπιστήμια που έχουν προμηθευτεί το ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ για ερευνητικούς σκοπούς είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.