Κέντρο Λογοθεραπείας & Μαθησιακών Δυσκολιών, - Κωνσταντίνος Τούφας