Στάδια Ανάπτυξης

Από 0 εως 12 μηνών

Στην περίοδο αυτή το βρέφος:
•    Εστιάζει την προσοχή του στο ανθρώπινο πρόσωπο και την ανθρώπινη φωνή.
•     Ανταποκρίνεται στην πρόθεση του άλλου για αλληλεπίδραση.
•    Αναζητά και προκαλεί την αλληλεπίδραση με τους άλλους.
•    Ψάχνει να βρει την κατεύθυνση του ήχου.
•    Παίζει με την παραγωγή ήχων, διαφοροποιεί τους ήχους της γλώσσας.
•    Εκτελεί μια απλή οδηγία που συνοδεύεται από χειρονομία.
•    Επαναλαμβάνει την ίδια συλλαβή 2 - 3 φορές.
•    Μιμείται τον τόνο της φωνής των άλλων.
•    Χρησιμοποιεί μια λέξη συνειδητά για να ονομάσει άτομο ή αντικείμενο.


Από 1 εως 2 ετη

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Αρχίζουν να συνδυάζουν τους ήχους στις λέξεις, να τις κατηγοριοποιούν σε σημασιολογικές κατηγορίες και να χρησιμοποιούν λέξεις προκειμένου να εκφραστούν.
•    Αναπτύσσουν βασικό λεξιλόγιο, χρησιμοποιούν το «κι άλλο» και το «πάλι».
•    Κατανοούν και δείχνουν εικόνες.
•    Λένε το όνομά τους.
•    Απαντάνε στην ερώτηση «τι είναι αυτό;».
•    Συνδυάζουν λέξεις και χειρονομίες για να γίνουν κατανοητά.
•    Ρωτάνε αλλάζοντας τον τόνο της φωνής τους.

Εως 3 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Εκτελούν δύο εντολές στη σειρά.
•    Τους αρέσει να ακούνε παραμύθια.
•    Κατανοούν τις ερωτήσεις «που» και «ποιος».
•    Κάνουν ερωτήσεις.
•    Μιλούν με ολοκληρωμένες προτάσεις Υ + Ρ + A.
•    Χρησιμοποιούν το πρώτο πρόσωπο.
•    Χρησιμοποιούν το «εδώ» και το «εκεί».
•    Χρησιμοποιούν τη γενική πτώση.
•    Χρησιμοποιούν άρνηση.
•    Χρησιμοποιούν άρθρα.

Εως 4 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Διηγούνται άμεσες εμπειρίες τους.
•    Χρησιμοποιούν το μέλλοντα.
•    Περιγράφουν πως χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο.
•    Χρησιμοποιούν τον αόριστο.
•    Χρησιμοποιούν έννοιες χρόνου.
•    Τους αρέσει να παίζουν με τις λέξεις.
•    Δίνουν πληροφορίες.
•    Επαναλαμβάνουν ιστορία που άκουσαν.
•    Χρησιμοποιούν κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους για να ζητήσουν.
•    Εισάγουν συζήτηση.
•    Κάνουν προσποιητή συζήτηση.
•    Παίζουν παιχνίδι ρόλων.
•    Κατανοούν τις αλλαγές στη διατύπωση γνωστών κειμένων.


Εως 5 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Αρθρώνουν σωστά όλους τους φθόγγους.
•    Μπορεί να μην έχουν εμφανίσει το {ρ} το οποίο όμως πρέπει να εμφανιστεί μέχρι τα 6 έτη.
•    Μπορεί να μην έχουν εμφανίσει κάποιους συνδυασμούς του {ρ} με άλλα σύμφωνα όπως {δρ, θρ, χτρ}.
•    Δομούν και κατανοούν προφορικό αφήγημα.
•    Το λεξιλόγιο τους είναι πλούσιο και ακριβές.
•    Έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συντακτικού.
•    Είναι ικανοί συζητητές.

Εως 7 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Έχουν αναπτύξει πλήρως την άρθρωση τους.
•    Δίνουν εντολές.
•    Θέτουν κανόνες.
•    Διαπραγματεύονται.
•    Ζητούν επεξηγήσεις.
•    Εκθέτουν πεποιθήσεις και απόψεις.
•    Προσαρμόζουν το είδος της συζήτησης στο συνομιλητή.
•    Δίνουν διευκρινίσεις.

Ποιοί είμαστε

Το κέντρο λογοθεραπείας & μαθησιακών δυσκολιών, δημιουργήθηκε από έμπειρους ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Βρείτε μας

    

Στοχος μας

Κύριος στόχος του κέντρου είναι η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και αξιολόγηση των δυσκολιών στους τομείς της επικοινωνίας, της γλωσσικής ανάπτυξης, της μαθησιακής ικανότητας και της ψυχικής υγείας τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στις επιπτώσεις που οι δυσκολίες αυτές μπορεί να επιφέρουν στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Επικοινωνία

  info(@) toyfas.gr
  (+30) 2332026526
  (+30) 2332026526
  Στουγιαννάκη 9, Νάουσα

Our Map

Περισσότερα