Στάδια Ανάπτυξης

Από 0 εως 12 μηνών

Στην περίοδο αυτή το βρέφος:
•    Εστιάζει την προσοχή του στο ανθρώπινο πρόσωπο και την ανθρώπινη φωνή.
•     Ανταποκρίνεται στην πρόθεση του άλλου για αλληλεπίδραση.
•    Αναζητά και προκαλεί την αλληλεπίδραση με τους άλλους.
•    Ψάχνει να βρει την κατεύθυνση του ήχου.
•    Παίζει με την παραγωγή ήχων, διαφοροποιεί τους ήχους της γλώσσας.
•    Εκτελεί μια απλή οδηγία που συνοδεύεται από χειρονομία.
•    Επαναλαμβάνει την ίδια συλλαβή 2 - 3 φορές.
•    Μιμείται τον τόνο της φωνής των άλλων.
•    Χρησιμοποιεί μια λέξη συνειδητά για να ονομάσει άτομο ή αντικείμενο.


Από 1 εως 2 ετη

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Αρχίζουν να συνδυάζουν τους ήχους στις λέξεις, να τις κατηγοριοποιούν σε σημασιολογικές κατηγορίες και να χρησιμοποιούν λέξεις προκειμένου να εκφραστούν.
•    Αναπτύσσουν βασικό λεξιλόγιο, χρησιμοποιούν το «κι άλλο» και το «πάλι».
•    Κατανοούν και δείχνουν εικόνες.
•    Λένε το όνομά τους.
•    Απαντάνε στην ερώτηση «τι είναι αυτό;».
•    Συνδυάζουν λέξεις και χειρονομίες για να γίνουν κατανοητά.
•    Ρωτάνε αλλάζοντας τον τόνο της φωνής τους.

Εως 3 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Εκτελούν δύο εντολές στη σειρά.
•    Τους αρέσει να ακούνε παραμύθια.
•    Κατανοούν τις ερωτήσεις «που» και «ποιος».
•    Κάνουν ερωτήσεις.
•    Μιλούν με ολοκληρωμένες προτάσεις Υ + Ρ + A.
•    Χρησιμοποιούν το πρώτο πρόσωπο.
•    Χρησιμοποιούν το «εδώ» και το «εκεί».
•    Χρησιμοποιούν τη γενική πτώση.
•    Χρησιμοποιούν άρνηση.
•    Χρησιμοποιούν άρθρα.

Εως 4 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Διηγούνται άμεσες εμπειρίες τους.
•    Χρησιμοποιούν το μέλλοντα.
•    Περιγράφουν πως χρησιμοποιούμε ένα αντικείμενο.
•    Χρησιμοποιούν τον αόριστο.
•    Χρησιμοποιούν έννοιες χρόνου.
•    Τους αρέσει να παίζουν με τις λέξεις.
•    Δίνουν πληροφορίες.
•    Επαναλαμβάνουν ιστορία που άκουσαν.
•    Χρησιμοποιούν κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους για να ζητήσουν.
•    Εισάγουν συζήτηση.
•    Κάνουν προσποιητή συζήτηση.
•    Παίζουν παιχνίδι ρόλων.
•    Κατανοούν τις αλλαγές στη διατύπωση γνωστών κειμένων.


Εως 5 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Αρθρώνουν σωστά όλους τους φθόγγους.
•    Μπορεί να μην έχουν εμφανίσει το {ρ} το οποίο όμως πρέπει να εμφανιστεί μέχρι τα 6 έτη.
•    Μπορεί να μην έχουν εμφανίσει κάποιους συνδυασμούς του {ρ} με άλλα σύμφωνα όπως {δρ, θρ, χτρ}.
•    Δομούν και κατανοούν προφορικό αφήγημα.
•    Το λεξιλόγιο τους είναι πλούσιο και ακριβές.
•    Έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συντακτικού.
•    Είναι ικανοί συζητητές.

Εως 7 ετών

Στην περίοδο αυτή τα παιδιά:
•    Έχουν αναπτύξει πλήρως την άρθρωση τους.
•    Δίνουν εντολές.
•    Θέτουν κανόνες.
•    Διαπραγματεύονται.
•    Ζητούν επεξηγήσεις.
•    Εκθέτουν πεποιθήσεις και απόψεις.
•    Προσαρμόζουν το είδος της συζήτησης στο συνομιλητή.
•    Δίνουν διευκρινίσεις.

Ποιοί είμαστε

Το κέντρο λογοθεραπείας & μαθησιακών δυσκολιών, δημιουργήθηκε από έμπειρους ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 


Επικοινωνία

  info(@) toyfas.gr
  (+30) 2332026526
  (+30) 2332026526
  Στουγιαννάκη 9, Νάουσα

Our Map

Περισσότερα