ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ


Καθυστέρηση λόγου
Η  Καθυστέρηση λόγου είναι ένας γενικός όρος που διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή καθυστέρηση.

Πρωτογενής  ονομάζεται η καθυστέρηση των γλωσσικών δεξιοτήτων σε σχέση με τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, απουσία σαφούς αιτιολογίας. Π.χ. φυσιολογικές  για την ηλικιακή του ομάδα κινητική ανάπτυξη, αντιληπτικές δεξιότητες, κοινωνικότητα, αλληλεπίδραση,  παιχνίδι, επικοινωνιακό προφίλ αλλά καθυστέρηση στο λόγο.

Δευτερογενής είναι η καθυστέρηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παράλληλα με καθυστέρηση στη  συνολική εικόνα του παιδιού. Π.χ. αργεί να περπατήσει και αργεί να μασήσει, να παίξει, γενικά να αλληλεπιδράσει ως αποτέλεσμα γνωστής αιτιολογίας π.χ. σύνδρομο Asperger, νοητική υστέρηση, εγκεφαλική παράλυση.

Διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξη
Η διαγνωστική κατηγορία ‘‘διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές’’ (ΔΑΔ) συμφώνα με την αμερικανική ψυχιατρική ένωση στο DSM-V, αναφέρεται σε μια ομάδα πέντε διαταραχών που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των πολύπλοκων βασικών λειτουργιών, όπως είναι η κοινωνικοποίηση, η λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, η σκέψη και το παιχνίδι.
Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.

Οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι οι εξής:

 1. Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς.
 2. Αυτισμός.
 3. Σύνδρομο Asperger.
 4. Σύνδρομο Rett.
 5. Αποδιοργανωτική διαταραχή της παιδικής ηλικίας.

Τα συμπτώματα της ΔΑΔ μπορεί να περιλαμβάνουν προβλήματα επικοινωνίας, όπως:

 • Δυσκολία στη χρήση και  κατανόηση της γλώσσας.
 • Δυσχέρεια συσχέτισης με ανθρώπους, αντικείμενα και γεγονότα. Για παράδειγμα, έλλειψη βλεμματικής επαφής ή σκόπιμης συμπεριφοράς.
 • Ασυνήθιστη ενασχόληση με παιχνίδια και άλλα αντικείμενα.
 • Δυσκολία με τις αλλαγές στη ρουτίνα ή στο γνώριμο περιβάλλον.
 • Επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος ή πρότυπα συμπεριφοράς, όπως το φτερούγισμα των χεριών, το στριφογύρισμα των μαλλιών, το ρυθμικό χτύπημα των ποδιών ή και πιο σύνθετες κινήσεις.

Τα παιδιά με ΔΑΔ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό σε ικανότητες, ευφυΐα, και συμπεριφορές. Μερικά παιδιά δεν μιλούν καθόλου, άλλα μιλούν με περιορισμένες φράσεις ή συνομιλίες, καθώς και ορισμένα έχουν φυσιολογική γλωσσική ανάπτυξη. Συνήθως εμφανίζονται στερεοτυπικές δεξιότητες στο παιχνίδι και περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης εμφανίζονται ασυνήθιστες αντιδράσεις σε αισθητηριακές πληροφορίες, όπως σε δυνατούς θορύβους, φώτα.
Αν δεχτούμε την άποψη της Sinclair (1993) ότι «ο αυτισμός δεν είναι κάτι που έχει το άτομο, ούτε ένα όστρακο μέσα στο οποίο είναι κλεισμένο το άτομο», τότε η παρέμβαση του ειδικού διαφοροποιείται από αυτή που παρέχει σε άλλες ανα¬πτυξιακές διαταραχές.

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή ή Ειδική Γλωσσική Διαταραχή

Οι αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές χαρακτηρίζονται από σημαντικές αποκλίσεις από φυσιολογικό ή από τα αποδεκτά πρότυπα λόγου, που τραβούν την προσοχή και επηρεάζουν αρνητικά  την επικοινωνία του ομιλητή ή του ακροατή. Διακρίνονται σε:

 • Γλωσσική διαταραχή αντιληπτικού και εκφραστικού τύπου
 • Γλωσσική διαταραχή εκφραστικού τύπου
 • Εξαιτίας της εκφραστικής δυσκολίας τα παιδιά μπορεί να παρουσιάζουν εκνευρισμό, δυσκολίες  στις σχέσεις με συνομηλίκους, απορύθμιση της συμπεριφοράς, υπερδραστηριότητα \ απροσεξία.
 • Οι παραπάνω συμπεριφορές επηρεάζουν τη γνωστική ανάπτυξη και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.
 • Οι δυσκολίες στην ανάπτυξη της γλώσσας μπορεί να επηρεάσουν τη μαθησιακή απόδοση του παιδιού.

Διαταραχή Ροής της Ομιλίας (Τραυλισμός)

Ο τραυλισμός, διαταράσσει τη ροή της ομιλίας με την εμφάνιση επαναλήψεων συλλαβών και λέξεων, με παρατεταμένη παραγωγή ήχων ή  με « μπλοκαρίσματα » του αέρα ή της φώνησης.

 • Οι σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδιών που τραυλίζουν μπορούν αποφευχθούν αν εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης στην προσχολική ηλικία.
 • Η σημασία της εμπλοκής των γονέων στην αντιμετώπιση του τραυλισμού κατά την προσχολική  ηλικία έχει αναδειχθεί σε σχετικές έρευνες.
 • Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των γονέων και ο τρόποι αλληλεπίδρασης με το παιδί που τραυλίζει μπορεί να επιφέρει βελτίωση ή και να εξαλείψει  τη δυσκολία.

Φωνολογική Διαταραχή

Η φωνολογική διαταραχή επηρεάζει την κατάκτηση του φωνολογικού συστήματος της μητρικής γλώσσας. Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην ακουστική διάκριση των φωνημάτων με αποτέλεσμα τη μη παραγωγή τους ή τη χρήση τους στη θέση άλλων κοντινών, ως προς τον τόπο παραγωγής τους ή ως προς τα ηχητικά χαρακτηριστικά τους. Πχ {βάσος αντί δάσος}, {φάλασσα αντί θαλασσα}.

 • Η φωνολογική διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή επικοινωνία του παιδιού με τους συνομηλίκους με αποτέλεσμα την περιορισμένη αυτοεκτίμηση του παιδιού.
 • Έρευνες έχουν αποδείξει την σχέση της φωνολογικής διαταραχής με την κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης.

Η ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα - ΔΕΠΥ

Η ελλειμματική προσοχή / υπερκινητικότητα - ΔΕΠΥ αποτελεί μία συστηματική συμπεριφορά του ατόμου που απαντάται εμφανίζεται  συχνά κατά την παιδική ηλικία και ορίζεται από πληθώρα ειδικών ως διαταραχή, από μερικούς δε αναφέρεται και ως επιδημία, καθώς θεωρούν πως ως διαταραχή αφορά σεβαστό μέρος του παιδικού πληθυσμού. Εκδηλώνεται σε όλες τις εθνότητες, φυλετικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις. Εμφανίζεται νωρίς στην αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και επηρεάζει την ικανότητά του να συγκεντρώνεται σε αυτό που το βάζουν να κάνει.

Στις ήπιες μορφές της, η «διαταραχή» υποχωρεί καθώς το παιδί μεγαλώνει και η συμπεριφορά του βελτιώνεται, φτάνοντας στο «φυσιολογικό» επίπεδο. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τις σοβαρότερες μορφές της διαταραχής. Γενικά, πρόκειται για έναν τρόπο λειτουργίας του ατόμου που έχει την τάση να εμμένει στο χρόνο.

 

Ποιοί είμαστε

Το κέντρο λογοθεραπείας & μαθησιακών δυσκολιών, δημιουργήθηκε από έμπειρους ειδικούς επιστήμονες ψυχικής υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 


Επικοινωνία

  info(@) toyfas.gr
  (+30) 2332026526
  (+30) 2332026526
  Στουγιαννάκη 9, Νάουσα

Our Map

Περισσότερα