Αν ένα παιδί - Τούφας Κωνσταντίνος

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κριτική; Μαθαίνει να κατακρίνει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην έχθρα: Μαθαίνει να καυγαδίζει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ειρωνεία: Μαθαίνει να είναι ντροπαλό

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ντροπή: Μαθαίνει να αισθάνεται ένοχο

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην αποδοχή, Μαθαίνει να αγαπάει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην ασφάλεια: Μαθαίνει να έχει πίστη στον εαυτό του και στους άλλους

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην επιδοκιμασία: Μαθαίνει να εκτιμάει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην φιλία: Μαθαίνει να βρίσκει την αγάπη μέσα στον κόσμο

Αν ένα παιδί ζει μέσα στην κατανόηση: Μαθαίνει να είναι υπομονετικό

Αν ένα παιδί ζει μέσα στον έπαινο: Μαθαίνει να εκτιμάει

Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη: Μαθαίνει να είναι δίκαιο

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.