ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - Τούφας Κωνσταντίνος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος

Η Μόνιμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (CPLOL) εορτάζει κάθε χρόνο, στις 6 Μαρτίου, την Ευρωπαϊκή Ημέρα Λογοθεραπείας.

Την ημέρα αυτή, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εστιάζουμε την προσοχή μας σε μια συγκεκριμένη διαταραχή της επικοινωνίας και ενημερώνουμε το ευρύτερο κοινό για τις επιπτώσεις της διαταραχής αυτής στην καθημερινή ζωή των ατόμων και των οικογενειών τους.

Το θέμα της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας για το έτος 2019 είναι οι ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος.

Ο Αυτισμός ή ∆ιαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει πολύπλευρα τη ζωή ενός ατόμου. Πρόκειται για μια ισόβια κατάσταση, της οποίας η κλινική εικόνα δεν είναι ομοιογενής, καθώς διαφέρει ως προς τη βαρύτητα και τη μορφή που παρουσιάζεται από άτομο σε άτομο, για αυτό και για την περιγραφή της χρησιμοποιείται ο όρος ́ ́διαταραχή φάσματος ́ ́.

Η ∆ιαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος περιλαμβάνει ελλείμματα στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του ατόμου, αισθητηριακές δυσλειτουργίες, προβλήματα στη συμπεριφορά και τις συναισθηματικές εκδηλώσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.), ως ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Λογοθεραπευτών και όντας ο μοναδικός Σύλλογος στην Ελλάδα που εκπροσωπεί τη χώρα μας, οργανώνει Πανελλαδικά, αυτήν την περίοδο, διάφορες ενημερωτικές δράσεις.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Λογοθεραπείας είναι η διευρυμένη δημόσια επικοινωνία των επιστημόνων Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών με το ευρύτερο κοινό, καθώς και των άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην ψυχική υγεία, για τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην επικοινωνία και για τα δικαιώματά τους.

Η σημαντικότητα της ημέρας αυτής είναι ότι μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες, αφενός ευαισθητοποιείται και ενημερώνεται το κοινό και αφετέρου αναδεικνύεται ο ρόλος του λογοπεδικού, η επιστημονική του κατάρτιση και η συμβολή του στην πρόληψη και παρέμβαση των διαταραχών αυτών.

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.