ΑνΟμιΛο 4 - Τούφας Κωνσταντίνος

Πρόληψη και ΑΝίχνευση ∆ιαταραχών Λόγου και Ομιλίας  στην ηλικία των 4 ετών. (3;6-4;6)

Αυτή ακριβώς είναι η σημασία της συντομογραφίας  ΑνΟμιΛο 4  ενός πολύτιμου εργαλείου ανίχνευσης των διαταραχών λόγου και ομιλίας στην ηλικία των 4 ετών. Το τεστ προσάρμοσε στα Ελληνικά δεδομένα η Επιτροπή Πρόληψης του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών


Στόχος του ΑνΟμιΛο 4 είναι:
Ο γρήγορος έλεγχος της ομιλίας, του λόγου,της φωνής και της ροής της ομιλίας των παιδιών ηλικίας 3,9 έως 4,6 ετών.Πλεονεκτήματα του ΑνΟμιΛο 4

 •      Ηλικία των παιδιών που απευθύνεται

 •      Εμπλοκή επαγγελματιών με τους οποίους τα παιδιά είναι σ’ επαφή

 •      Πληροφορίες προς τους γονείς.

 Η ηλικία των 4 ετών

 •      Ευνοϊκή για την αξιολόγηση των δυσκολιών του λόγου

 •      Οριακή για την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών του λόγου

 •      ∆ίνει τη δυνατότητα στον ειδικό να επαληθεύσει την επάρκεια των γλωσσικών δεξιοτήτων του παιδιού ή να ανιχνεύσει πιθανή δυσκολία.

 Οι γονείς με το ΑνΟμιΛο 4

 •      Ενημερώνονται για την ανάπτυξη του λόγου του παιδιού τους

 •      Παίρνουν συμβουλές για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάπτυξης του λόγου

 •        Παραπέμπονται, εφόσον χρειάζεται, σε λογοπεδικό για πλήρη αξιολόγηση