14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας «Χτίζοντας Γέφυρες» του Π.Σ.Λ.| 22-24 Μαΐου 2020 | Θεσσαλονίκη - Τούφας Κωνσταντίνος

«Χτίζοντας Γέφυρες» | 14ο Πανελλήνιο – 1ο Διεθνές Συνέδριο Λογοθεραπείας του Π.Σ.Λ.

  22-24 Μαΐου 2020  Θεσσαλονίκη,

About Author

Κωνσταντίνος Τούφας

MSc Λογοθεραπευτής S.I.